Prospektansvar

Advokatfirmaet Hindkjær har ført et betydeligt antal sager vedrørende prospektansvar og er et af landets førende og mest erfarne firmaer i relation til dette speciale.

 

Firmaet fører både sager for og imod de mange forskellige interessenter, der typisk er involveret i en prospektudarbejdelse – herunder i særdeleshed udbyderne og køberne samt diverse rådgivere, typisk advokater og revisorer, men i de større sager også investeringsbanker mv.

 

Sagerne er typisk komplicerede både i relation til faktum og jura og fordrer indgående erfaring med såvel det juridiske speciale som den praktiske håndtering af sagerne, herunder f.eks. sikringen af afbrydelse af forældelsesfrister i relation til den samlede gruppe af eventuelle erstatningsansvarlige/i relation til eventuelle solidarisk hæftende interessenter.

 

Advokatfirmaet Hindkjær udarbejder også legal opinions/second opinions til brug for Third Party Funding af prospektansvarssager.