Legal opinions og second opinions

Iværksættelse af rets- og voldgiftssager kan være forbundet med voldsomt store såvel økonomiske som personlige omkostninger, i særdeleshed hvis der er tale om større og mere komplicerede sager, som forventeligt vil forløbe over mange år. Der kan derfor bestå et behov for at få en indledende vurdering af sagen i form af en legal opinion eller en egentlig advokatundersøgelse.

 

Hvis der er tale om en særlig vanskelig vurderbar sag, eller hvis man føler behov for at få sagen vurderet af en advokat, der ikke har økonomisk interesse i, hvorvidt sagen skal føres eller ikke, kan der indhentes en second opinion hos Advokatfirmaet Hindkjær.

 

Firmaet udarbejder både vurderinger med kendskab til den/de allerede foreliggende vurdering(er) eller uden kendskab til denne/disse afhængigt af klientens ønsker i denne sammenhæng.

 

Advokat Christian Ditlev Hindkjærs arbejde som voldgiftsdommer og tidligere arbejde som konstitueret landsdommer gør ham særdeles kompetent til vurdere en sags udfaldsmuligheder og mest sandsynlige udfald.