Forsikringsret

Advokatfirmaet Hindkjær har erfaring med førelse af sager både for og mod forsikringsselskaber, ligesom firmaet har erfaring med udformning af forsikringspolicer og –betingelser.

 

De typiske forsikringssager relaterer sig til erhvervsforsikringer og drejer sig om fortolkning af policetekster og forsikringsbetingelser i relation til dækningsmæssige forhold, herunder undtagelses- eller opgørelsesbestemmelser.

 

Derudover drejer sagerne sig jævnligt om rigtigheden af forsikringsselskabernes afvisning af at yde dækning under henvisning til forsikringstagerens urigtige risikooplysninger og/eller forsæt.

 

Advokatfirmaet har væsentlig erfaring med førelse af denne type sager.