Ansættelsesret

Advokatfirmaet Hindkjær har omfattende erfaring med førelse af ansættelsesretlige sager.

 

Firmaet har ført særligt mange sager, hvor den tidligere medarbejder har påberåbt sig uberettiget bortvisning samt sager om arbejdsgiverens krav på erstatning/bod i forbindelse med den tidligere ansattes overtrædelse af kunde- og konkurrenceklausuler og/eller overtrædelse af markedsføringsloven.

 

Firmaet har desuden ført mange sager om fortolkning af ansættelseskontrakter samt sager, hvor arbejdstagerorganisationer har forsøgt at få indført en legal mindsteløn under anvendelse af aftalelovens § 36.