Advokatundersøgelser

På baggrund af Advokatfirmaet Hindkjærs omfattende ekspertise i førelse af erstatningssager, har firmaet forestået flere udenretlige undersøgelser af erhvervsretlige forhold til vurdering af et eventuelt erstatningsansvar.

 

Advokatundersøgelserne tjener typisk som grundlag for en beslutning om, hvorvidt der skal indledes retssag.

 

Advokatundersøgelser fordrer typisk gennemgang af omfattende materiale for at klarlægge et faktisk hændelsesforløb for herefter at sætte dette hændelsesforløb i juridisk kontekst og vurdere, hvorvidt der er handlet retsstridigt/ansvarspådragende i en given sammenhæng.

 

Advokatfirmaets erfaring med denne type opgaver og med større og mere komplicerede rets- og voldgiftssager indebærer, at firmaet er i stand til at gennemgå omfattende sagsmateriale på begrænset tid, med besparelse for klienterne til følge.