Erstatning udenfor kontrakt

Advokatfirmaet Hindkjær har stor erfaring med førelse af retssager om erstatning udenfor kontrakt.

 

Disse retssager drejer sig typisk og primært om erhvervsdrivendes erstatningsansvar over for tredjemand i forbindelse med erhvervsudøvelse.

 

Der kan f.eks. være tale om skade på tredjemands ejendom i form af bygnings- eller tingsskade samt forureningsskader. Sagerne drejer sig desuden jævnligt om det såkaldte principalansvar, altså den erhvervsdrivendes hæftelsesansvar i relation til sine medarbejdere.

 

Firmaet fører ikke sager om personskade.